Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REKRUTACJA

 • Szkoła od miesiąca marca do maja danego roku zaprasza wszystkich chętnych, którzy myślą o edukacji w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu na zajęcia umuzykalniające. Prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli i ukierunkowują w zakresie zagadnień badania przydatności (tzw. egzaminu wstępnego).
 • Szkoła prowadzi nabór na 6-letni cykl nauczania i 4-letni cykl nauczania
 • O przyjęcie na 6-letni cykl nauczania mogą starać się kandydaci w wieku od 6 do 10 lat.
 • O przyjęcie na 4-letni cykl nauczania mogą starać się kandydaci w wieku od 10 do 15 lat.
 • Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym podejmą naukę w danym cyklu kształcenia. Kandydaci mają prawo skorzystać z indywidualnych konsultacji z właściwym nauczycielem w czasie organizowanego Tygodnia Otwartych Drzwi.
 • W przypadku, gdy kandydat samodzielnie nie podjął decyzji o wyborze instrumentu, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować instrument i cykl nauczania w oparciu o wyniki wcześniejszych badań uzdolnień muzycznych i predyspozycji psychofizycznych kandydata.

 

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ I-go STOPNIA

Badanie przydatności kandydatów przeprowadza komisja, zwana dalej Komisją Rekrutacyjną, powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą nauczyciele PSM I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie wyników badań uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

 

Kandydatów w wieku od 6 do 10 lat obowiązują następujące etapy badań:

 • testy wg Edwina Gordona (melodyczny i rytmiczny) pisane w grupie,
 • indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z Komisja Rekrutacyjną, na której kandydat powinien obowiązkowo zaśpiewać znaną sobie piosenkę . Jeżeli kandydat chce zaprezentować swoje umiejętności gry nainstrumencie, może to zrobić, wykonując jeden utwór.

Kandydatów w wieku od 10 do 15 lat obowiązują następujące etapy badań:

 • test wg Edwina Gordona (rytmiczny lub melodyczny) pisany w grupie,
 • indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z Komisja Rekrutacyjną, na której kandydat powinien obowiązkowo zaśpiewać znaną sobie piosenkę. Jeżeli kandydat chce zaprezentować swoje umiejętności gry na instrumencie, może to zrobić, wykonując jeden utwór.

 

Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w terminach, które określa dyrektor szkoły. Informacji w sprawie terminów udziela sekretariat szkoły (tel.65 572 33 21 w godz. od 8 do 20).

 

Kandydaci do nauki w klasach pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu lub rodzice oraz opiekunowie są proszeni o:

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego (do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą internetową),
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do piątku poprzedzającego dzień badań przydatności w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00 (Gostyń, ul. Strzelecka 28)

 

UWAGA!!!

Przed wypełnieniem KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją ADO i zgodą na przetwarzanie danych osobowych - i jeśli wyrazicie Państwo zgodę - podpisanie niniejszego dokumentu oraz dostarczenie RAZEM z kwestionariuszem do szkoły. 

 

REKRUTACJA NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu, ul. Strzelecka 28 informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Szkoły, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Szkoła jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”

Data dodania: 2018-04-19 11:40:41
Data edycji: 2020-11-26 17:09:08
Ilość wyświetleń: 2852
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej