Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Cykle kształcenia

Sześcioletni cykl kształcenia dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 

 

Zajęcie przeprowadza się 2-4 razy w tygodniu i obejmują:

 

  • lekcje indywidualne z instrumentu (2 razy po 30 minut)
  • kształcenie słuchu z rytmiką (3 godziny tygodniowo)
  • zajęcia chóru szkolnego (od drugiej klasy - 2 godziny tygodniowo)

 

 

Czteroletni cykl kształcenia dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat. 

 

Zajęcie przeprowadza się 3-5 razy w tygodniu i obejmują:

 

  • lekcje indywidualne z instrumentu (2 razy po 45 minut)
  • kształcenie słuchu i audycje muzyczne (3 godziny tygodniowo)
  • zajęcia chóru szkolnego (2 godziny tygodniowo)
  • zespół instrumentalny
  • lekcje z nauczycielem - akompaniatorem

 

Plany nauczania dla obu cykli obejmują wyłącznie przedmioty muzyczne. 

 

Wszystkie zajęcia lekcyjne umieszczone w planach nauczania są obowiązkowe. 

 

Nauka przedmiotów muzycznych w naszej szkole jest realizowana na podstawie zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną zestawu programów nauczania, który jest zgodny z podstawą programową określoną w rozporządzeniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Programy nauczania są dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. 

 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w większości w godzinach popołudniowych.

 

Lekcje mają charakter indywidualny (np. nauka gry na instrumencie, lekcja z nauczycielem-akompaniatorem) i zbiorowy (np. kształcenie słuchu, rytmika, chór, zespół instrumentalny).

 

Efekty nauczania ze wszystkich przedmiotów, objętych szkolnym planem nauczania, podlegają bieżącej oraz okresowej ocenie, którą dokonuje, odpowiednio, nauczyciel prowadzący dany przedmiot lub komisja egzaminacyjna, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

 

Na zakończenie każdego roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne.

 

Po zakończeniu całego cyklu kształcenia uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, które upoważnia do zdawania egzaminów wstępnych do placówek edukacyjnych wyższego stopnia.

Data dodania: 2018-04-19 11:38:09
Data edycji: 2019-12-13 12:42:19
Ilość wyświetleń: 1030
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej