Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA

 • Szkoła od miesiąca marca do maja danego roku zaprasza wszystkich chętnych, którzy myślą o edukacji w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu na zajęcia umuzykalniające. Prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli i ukierunkowują w zakresie zagadnień badania przydatności (tzw. egzaminu wstępnego). Czas pandemii wyklucza możliwość przeprowadzenia zajęć dla kandydatów. W ramach przygotowań proponujemy zapoznać się z filmami poniżej. 
 • Szkoła prowadzi nabór na 6-letni i 4 letni cykl nauczania.
 • O przyjęcie na 6-letni cykl nauczania mogą starać się kandydaci w wieku od 7 do 10 lat.
 • O przyjęcie na 4-letni cykl nauczania mogą starać się kandydaci w wieku od 8 do 16 lat.
 • Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym podejmą naukę w danym cyklu kształcenia. Kandydaci mają prawo skorzystać z indywidualnych konsultacji z właściwym nauczycielem w czasie organizowanego Tygodnia Otwartych Drzwi.
 • W przypadku, gdy kandydat samodzielnie nie podjął decyzji o wyborze instrumentu, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować instrument i cykl nauczania w oparciu o wyniki wcześniejszych badań uzdolnień muzycznych i predyspozycji psychofizycznych kandydata.

 

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ I-go STOPNIA

Badanie przydatności kandydatów przeprowadza komisja, zwana dalej Komisją Rekrutacyjną, powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą nauczyciele PSM I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie wyników badań uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

 

Kandydatów w wieku od 7 do 10 lat obowiązują następujące etapy badań (VI letni cykla nauczania):

 • testy wg Edwina Gordona (melodyczny i rytmiczny) pisane w grupie - zależny od sytuacji pandemicznej w kraju i aktualnych obostrzeń
 • indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z Komisja Rekrutacyjną, na której kandydat powinien obowiązkowo zaśpiewać znaną sobie piosenkę. Jeżeli kandydat chce zaprezentować swoje umiejętności gry nainstrumencie, może to zrobić, wykonując jeden utwór.

Kandydatów w wieku od 8 do 16 lat obowiązują następujące etapy badań (IV letni cykl nauczania):

 • test wg Edwina Gordona (rytmiczny lub melodyczny) pisany w grupie - zależny od sytuacji pandemicznej w kraju i aktualnych obostrzeń
 • indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z Komisja Rekrutacyjną, na której kandydat powinien obowiązkowo zaśpiewać znaną sobie piosenkę. Jeżeli kandydat chce zaprezentować swoje umiejętności gry na instrumencie, może to zrobić, wykonując jeden utwór.

 

Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w terminach, które określa dyrektor szkoły. Informacji w sprawie terminów udziela sekretariat szkoły tel.65 572 33 21 w godz. od 8.oo do 20.oo.

 

POĆWICZ Z NAMI - TE FILMY SĄ DLA CIEBIE 

 

Jeśli chcecie sprawdzić swoje predyspozycje i uzdolnienia muzyczne zapoznajcie się z filmami poniżej.

"Muzyczne patatajki według pani Agaty" to propozycja dla dzieci młodszych, chcących rozpocząć naukę w cyklu 6-letnim.

"Akcja rekrutacja PSM Gostyń - zajęcia umuzykalniające 2020" jest przeznaczona dla dzieci starszych chcących podjąć naukę w cyklu 4-letnim. Gorąco zapraszamy :) 

 

 

 

 

Kandydaci do nauki w klasach pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu lub rodzice oraz opiekunowie są proszeni o:

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego wraz z informacją administratora i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania w sekretariacie szkoły lub w załącznikach poniżej),
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki gry na wybranym instrumencie. Zaświadczenie można donieść w terminie późniejszym. 
 • Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata - dopiero po umieszczeniu kandydata na liście kandydatów zakwalifikowanych

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do piątku poprzedzającego dzień badań przydatności w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00  lub mailowo na adres: rekrutacja.psmgostyn@interia.eu

 

UWAGA!!!

Przed wypełnieniem KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO prosimy o zapoznanie się z informacją ADO i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Podpisanie dokumentu oraz dostarczenie go RAZEM z kwestionariuszem do szkoły oznacza wyrażenie zgody. 

 

Data dodania: 2018-04-19 11:40:41
Data edycji: 2021-08-04 12:24:58
Ilość wyświetleń: 5417
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej