Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest
Pan Maciej Junke, e-mail: iodo@psm-gostyn.pl

 

Gostyń, dnia 11.02.2019 r.

INFORMACJA

ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L2016.119.1 
z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. Zeidlera z siedzibą w Gostyniu przy ul. Strzeleckiej 28, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm.) i ustawą 
o systemie informacji oświatowej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 139 poz. 814 z późn. zm.).

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą 
w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody 
o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Maciej Junke , e-mail: iodo@psm-gostyn.pl

ADMINISTRATOR

Data dodania: 2019-07-08 09:56:10
Data edycji: 2019-07-08 10:40:28
Ilość wyświetleń: 1294
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej